Gestalt therapie

Wat is gestalttherapie? Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Het is een ‘praat’ therapie. Gestalt heeft een aantal uitgangspunten.

Hier en nu
Gestalt gaat uit van het hier en nu. Hier en nu zijn we, voelen we, ervaren we, denken we. We denken misschien wel over vroeger. We zijn wellicht bang voor de toekomst. We maken plannen voor de toekomst, gebaseerd op ervaring uit het verleden. ‘Resultaten uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst’. Iedereen kent deze uitdrukking. Maar beseffen we wat het echt betekent?
De Gestalttherapeut brengt je verhaal, je ervaringen naar het nu. De pijn is wellicht vroeger opgedaan. Echter is het nu nog nodig om eronder te lijden?
Misschien kreeg je vroeger altijd te horen kreeg dat je niets kon. Is dat nu nog nodig om niets uit te proberen? Houd je zelf je oude pijn wellicht in stand door nu niet meer in de spotlight te gaan staan, ‘omdat je toch niets kunt’? Je faalangst, je pijn is overigens zeer echt, in het hier en nu. We gaan samen kijken of hij nog zijn juiste functie vervult. Vroeger paste je je aan omdat je omgeving macht over je hadden. Maar hebben ze die nog of kun je jezelf misschien wel gaan bevrijden van hun oordelen, in het hier en nu?

Diagnostiek
Gestalttherapie maakt een procesdiagnose. Ik probeer niet te zoeken onder welke persoonlijkheidsstoornis je zou vallen, al ken ik uiteraard DSM-V en ken de generieke psychopathologie. Mijn diagnose is in het hier en nu en stel ik ook geregeld bij. Het leven is een continue proces. Zo ook de therapie en logischerwijs ook een diagnose.

Lichaamsbewustzijn
Aan onze ratio, onze gedachten en ons bewustzijn hechten we veel belang. Gestalttherapie gaat ervan uit dat ons lichaam ons ontzettend veel cruciale informatie geeft over hoe het met ons is. In dit drukke, snelle leven zijn we vaak verwijderd van ons lichaam. Het leren interpreteren wat je lichaam je vertelt, geeft je een rijkdom aan informatie over hoe het met je is en wat er belangrijk is voor je. Ik kijk hoe je lichaam ‘meepraat’ terwijl je me je verhaal vertelt. Ik wijs je op signalen van je lijf. En zo leer je steeds meer over jezelf.

Contact
Gestalttherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd. Ik kijk in de therapie naar hoe je contact met me maakt en hoe je contact vermijdt. Wat je met mij doet in het contact, hoe ik ons contact ervaar, zal waarschijnlijk niet heel anders zijn dan hoe je dit in de buitenwereld doet. Onze therapie sessies vormen een veilige oefenruimte waar je jezelf kunt zijn of worden.

Follow me @MlaPetrarca .

One Thought on “Gestalt therapie

  1. Pingback: Piekeren? Hoeft niet | marcellapetrarca

Post Navigation