Over piekeren

Als je piekert, ben je in gedachten aan het worstelen met angsten en verlangens zonder dat je in actie komt. De natuurlijke neiging om actie te ondernemen om te voldoen aan de eigen behoeften wordt onderdrukt.

Er zijn allerlei redenen waarom iemand dit doet. Slechte eerdere ervaringen bezorgen je angst om weer gekwetst of gestraft te worden. Het schrijnende gevolg hiervan is dat een piekeraar niet opkomt voor zijn behoeften, maar in z’n gedachten verstrikt raakt. En er alleen voorstaat.

Het is opvallend hoeveel mensen er piekeren. Iedereen piekert op zijn eigen manier over zijn conflicten, verlangens en angsten. Maar er lijkt wel een gemene deler te zijn; die van het onderdrukken van de natuurlijke neiging om voor zichzelf op te komen tegen de groepsnormen of de behoeften van de naaste omgeving in.

Het is een heel bescheiden en niet verstorende aanpassingsmethodiek, want de omgeving heeft er niet veel last van als iemand piekert.

ls je piekert, ben je niet hier en nu bewust aan het leven. Je denkt aan het verleden of je fantaseert over de toekomst, maar je blik is naar binnen gericht. Bewustzijn is de eerste vereiste om uit de neergaande spiraal van het piekeren te komen. Iemand die gezond functioneert in het contactmaken en zichzelf niet steeds inhoudt, hoeft niet meer zoveel te piekeren. Als je jezelf veroordeelt voor je eigen behoeften, is het zeker niet gemakkelijk om toe te geven dat je toch zo in elkaar zit. Er zijn verscheidene manieren om je bewustzijn te vergroten. Dat kan met bijvoorbeeld mindfulness, ademhalingsoefeningen, yoga, bewust sporten. Echter, als de onderliggende problematiek gecompliceerder is dan een gebrekkig gewaarzijn, en dat is het meestal, dan kan gestaltpsychotherapie een uitstekende behandeling met voldoende ondersteuning en acceptatie bieden aan mensen met piekerproblematiek.

Gewaarzijn, bewust ervaren en kunnen sturen, is cruciaal om je goed te voelen. Bewustzijn van het eigen contactvermijdende gedrag, van strijdende behoeften, van creatieve oplossingen én bewustzijn van het hier en nu zorgen voor een gezond proces van contactmaken.

Wie zich hier en nu bewust is van zijn gevoelens, emoties en verlangens is per definitie nu even niét aan het piekeren.

Ik ben afgestudeerd op piekeren en Gestalt. Als je verder zou willen lezen, dan kun je mijn scriptie hier downloaden.

 

Follow me @MlaPetrarca .